PRAHA

V Praze cvičíme na Praze 10 v Horních Měcholupech v tělocvičně Základní školy Křimická. 

Zaměřujeme se zejména na děti a mládež, máme ale i tréninky pro dospělé. 

Kickbox je bojový sport. Je kickbox vůbec vhodný pro děti ? Obecně lze říci, že bojové sporty jsou pro děti velmi vhodné. V našem gymu klademe velký důraz na výchovu dětí - zaměřujeme se na základní principy a hodnoty bojových umění - uznávání autority trenérů, kázeň na tréninku a respekt vůči partnerům na tréninku a soupeřům na závodech. Věnujeme se osobnostnímu rozvoji dětí - soustředění se na trénink, překonávání sebe sama a zvyšování sebevědomí jsou naším cílem. A samozřejmě trénujeme kickbox. Úměrně k věku dítěte zlepšujeme fyzickou kondici, nejprve se naučíme správnou techniku, poté trénujeme na lapách a boxovacích pytlech, pak začneme nacvičovat práci ve dvojicích a vše vrcholí sparringem. Neustálým opakováním se postupně zlepšujeme. Zdokonalujeme naše tělo a mysl. Naučené dovednosti si ověřujeme na závodech. Zde děti zažívají svá první vítězství a první porážky. Kromě závodů také vyrážíme 4x ročně na soustředění, kde intenzivně trénujeme a utužujeme kolektiv a přátelské vztahy. Všechny tyto aspekty bojového sportu kickbox a získané zkušenosti jistě děti využijí v dospívání i v dospělosti.

Vybírat můžete z následujících tréninkových skupin Pokud není naplněna kapacita skupiny, přijímáme děti v průběhu celého roku. První trénink je v našem gymu zdarma. Přijďte si kdykoliv nezávazně trénink vyzkoušet. Pokud budete spokojeni, domluvíte se s trenérem co dále. Základní kickboxové vybavení je boxovací rukavice, bandáže a chrániče na zuby. Na první trénink vám vybavení rádi půjčíme. 


KICKBOX DĚTI

Děti  8 - 12 let

Tréninky

úterý a čtvrtek 16,00 - 17,00     

neděle 17,00 - 18,00 

V této věkové kategorii se zaměřujeme zejména na správnou kickboxovou techniku. Učíme děti správné provádění úderů a kopů, pilujeme postoj a pohyb v postoji, pracujeme s celým tělem. Správná technika je pro nás základ. Kromě kickboxu se věnujeme také obratnosti, rychlosti, pružnosti a mobilitě. Řídíme se heslem - pokud nedovedeš správně ovládat své tělo, nebude z tebe nikdy dobrý bojovník. Rozvíjíme také fyzickou kondici, která je u bojových sportů velmi důležitá. Často běháme, v rámci tréninku posilujeme většinou z vlastní vahou, skáčeme přes švihadlo. Neustále zdokonalujeme techniku na lapách a boxovacích pytlích. Nacvičujeme dovednosti ve dvojicích. Sparringu se věnujeme spíše okrajově, zejména řízenou formou. Všechno má svůj čas. 

KICKBOX MLÁDEŽ

Děti a mládež 12 - 17 let

Tréninky               

úterý a čtvrtek 17,00 - 18,00 

neděle 17,00 - 18,00

Zaměřujeme na správnou kickboxovou techniku, obratnost, pružnost, mobilitu a dobrou fyzickou kondici. Zvyšujeme náročnost tréninků. Více cvičíme ve dvojicích, nacvičujeme zápasové dovednosti, začínáme s lehkým sparringem. Stupňujeme dynamiku pohybu a tvrdost provádění úderů a kopů. Na trénincích často posilujeme v rámci kruhových tréninků. Na nedělních kondičních trénincích v létě více běháme, v zimě více posilujeme. Hodně makáme. Zároveň budujeme přátelské vztahy, dobrou náladu a radost ze života. Vždy se snažíme, kromě náročných tréninků, najít si čas na zábavu a zážitky. 

Kickbox závodníci

Tréninky                

úterý a čtvrtek 18,00 - 19,30

neděle 17,00 - 18,00

Do družstva závodníků jsou vybírány děti z předchozích oddílů. Zde se dlohodobě připravujeme na účast na závodech, kde závodíme v disciplíně kicklight. Po dětech požadujeme minimálně 3x týdně účast na tréninku. Makáme na 100%. Správná technika, dynamika, rychlost. Přitvrzujeme ve sparringu, děti mají kompletní vybavení. Nacvičujeme zápasové dovednosti, které budeme aplikovat na závodech. Trenérova nejčastěji používaná slova jsou "zrychli" a "nepřestávej". Sportovní kalendář se plní závody a akcemi. Vše je ale úměrné věku dětí. Nechceme děti přetrénovat. Chceme aby se kickboxu věnovaly dlouhodobě a vyrostly z nich sportovci, pro které je sport životním koníčkem. Připravujeme děti na přechod mezi dospělé, kdy by teprve měly být na vrcholu a dosáhnout největších úspěchů. Všechno má svůj čas. 

KICKBOX DOSPĚLÍ

Tréninky

úterý 19,30 - 20,30

neděle 17,00 -18,00

Pro dospělé jsme připravili tréninky kondičního kickboxu. Cílem je zlepšit si fyzickou kondici, naučit se nebo zdokonalit se v kickboxu a zároveň se odreagovat a pobavit se. Nepřipravujeme se na závody. Kickbox je pro nás "rekreační sport". Nenechte se ale mýlit. Neznamená to, že nemakáme. Naopak. Švihadlo je náš dobrý přítel. Posilovací kruhový trénink náš každodenní chléb. Při tréninku na lapách budeš lapat po dechu. Máš-li chuť zkusit něco nového a vyzkoušet svět bojových sportů, přidej se k nám. Odměnou ti bude zpevněné a vysportované tělo a odpočinutá mysl. Ideální tréninková skupina pro rodiče dětí, které trénují v dětských skupinách. Jak zní známá poučka - společné zážitky stmelují rodinu. 

Ceník

členství děti, mládež 2. pololetí 2022/2023  Kč 3.950

členství dospělí měsíční Kč 500

jednorázový vstup Kč 150

členské příspěvky uhraďte převodem na bankovní účet gymu 123-7846370277/0100. Do poznámky uveďte jméno